Dla firm

Zakres stałej i doraźnej obsługi prawnej przedsiębiorców obejmuje w szczególności:

– udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta

– sporządzanie pism, wezwań do zapłaty, oraz pism procesowych na etapie postępowania sądowego

– opiniowanie oraz tworzenie umów, statutów, regulaminów

– reprezentacja Klienta we wszelkich negocjacjach i mediacjach z kontrahentami

– zapewnienie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, przed Sądem Najwyższym, przed sądami administracyjnymi:
wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed sądami arbitrażowymi

– reprezentowanie Klienta przed organami administracji publicznej (samorządowymi i rządowymi) oraz wszelkimi urzędami

– reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami

– windykacja wierzytelności

– rozwiązywanie sporów pracowniczych

– pozostałe doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności Klienta

608 535 378

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2016