Dla spółek

W związku z obsługą prawną spółek prawa handlowego, Kancelaria świadczy także usługi w zakresie:

– zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego

– sporządzanie projektów umów, regulaminów, statutów oraz innych aktów prawnych spółek

– zmiany umów i statutów spółek oraz rejestracja zmian w KRS

– przekształcanie i podział spółek

– rozwiązywanie i likwidacja spółek

– zaskarżanie uchwał organów spółek

– bieżące nadzorowanie procesu podejmowania decyzji w spółkach prawa handlowego oraz opinie prawne w tym zakresie

– nadzór nad realizacją obowiązków nałożonych na władze spółki przez kodeks spółek handlowych

– czyny nieuczciwej konkurencji

608 535 378

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2016