Klienci indywidualni

Zakres usług skierowany do Klientów indywidualnych obejmuje w szczególności udzielanie pisemnych i ustnych porad prawnych, sporządzanie pisemnych opinii prawnych, sporządzanie pism w tym pism procesowych, tworzenie i analizę umów. Na zakres oferowanej pomocy prawnej składa się także reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz innymi organami publicznymi i samorządowymi.

Równocześnie świadczymy pomoc w zakresie uczestnictwa oraz doradztwa w negocjacjach, mediacjach i innych formach postępowania ugodowego, mających na celu pozasądowe rozwiązanie sporu.

608 535 378

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2016