Prawo administracyjne

– sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych

– sporządzanie skarg do sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego

– reprezentowanie przed organami administracji publicznej, przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

– pomoc prawna w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń oraz koncesji

– reprezentowanie strony w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

– reprezentowanie strony w postępowaniu podatkowym

608 535 378

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2016