Prawo Autorskie

– opracowywanie projektów umów, negocjowanie i opiniowanie umów z zakresu prawa autorskiego

– dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów


– sprawy dotyczące naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych


– sprawy dotyczące przewłaszczeń autorskich (plagiatów)


– reprezentacja w postępowaniach cywilnych i karnych z zakresu prawa autorskiego

608 535 378

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2016