Prawo Cywilne

– dochodzenie roszczeń z umów (m.in.: dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczeń z gwarancji oraz rękojmi)

– sprawy o zapłatę, w tym sporządzanie wezwań do zapłaty, kierowanie pozwów do sądu oraz nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym


– sprawy o ochronę dóbr osobistych


– sprawy o bezumowne korzystanie


– czyny niedozwolone


– sprawy z zakresu prawa rzeczowego (m.in.: zniesienie współwłasności, ochrona własności, ochrona posiadania, eksmisja, zasiedzenie, ustanowienie służebności w

tym służebności przesyłu)

– w zakresie postępowania egzekucyjnego, m.in.: wnioski egzekucyjne, pozwy przeciwegzekucyjne, skargi na czynności komornika


– wszelkie inne sprawy cywilne

608 535 378

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2016