Prawo karne

– reprezentowanie  interesów pokrzywdzonego przed sądami powszechnymi

– reprezentowanie Klienta  przed sądami powszechnymi, prokuraturą lub policją

– sporządzanie prywatnego aktu oskarżenia

– sporządzanie subsydiarnego aktu oskarżenia

– sporządzenie pism procesowych w postępowaniu karnym

– sprawy o wykroczeniaod developerów oraz innych zbywców nieruchomości

608 535 378

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2016