Prawo konsumenckie

– roszczenia reklamacyjne w stosunku do wykonawców usług remontowo-budowlanych, deweloperów, biur podróży etc.

– prowadzenie i reprezentacja w postępowaniach reklamacyjnych przedsądowych i sądowych z zakresu usług: handlowych, komisowych, turystycznych, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, kurierskich, telekomunikacyjnych, budowlanych oraz serwisowych

– sprawy z tytułu rękojmi i gwarancji za zakupiony towar

– analiza umów prawnych pod kątem niedozwolonych klauzul umownych

608 535 378

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2016