Prawo Pracy i ubezpieczeń społecznych

– sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa pracy

– sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy

– sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy

– sprawy o zapłatę (m.in.: wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za urlop, odszkodowania za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy, roszczenia o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne)

– sprawy dotyczące przywrócenia do pracy

– sporządzanie i opiniowanie umów i aktów prawnych z zakresu prawa pracy

– reprezentowanie pracowników i pracodawców w sprawach wynikających ze stosunku pracy

– sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i KRUS dotyczących rent, emerytur, zasiłków

608 535 378

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2016