Prawo przewozowe

– dochodzenie roszczeń z tytułu wykonania umowy o przewóz rzeczy

– dochodzenie odszkodowań związanych ze szkodą powstałą w związku z przewozem rzeczyeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

– transport krajowy i międzynarodowy

608 535 378

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2016