Prawo rodzinne i opiekuńcze

– sprawy związane z roszczeniami alimentacyjnymi, ustaleniem i zaprzeczeniem ojcostwa, a także sprawy dotyczące ustalenia kontaktów z dzieckiem

– sprawy o rozwód i separację

– sprawy dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych, a także podziału majątku dorobkowego małżonków
Prawo konsumenckie:

– roszczenia reklamacyjne w stosunku do wykonawców usług remontowo-budowlanych, deweloperów, biur podróży etc.

– prowadzenie i reprezentacja w postępowaniach reklamacyjnych przedsądowych i sądowych z zakresu usług: handlowych,
komisowych, turystycznych, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, kurierskich, telekomunikacyjnych, budowlanych oraz serwisowych

– sprawy z tytułu rękojmi i gwarancji za zakupiony towar

– analiza umów prawnych pod kątem niedozwolonych klauzul umownych

608 535 378

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2016