Odszkodowania

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu na rzecz Klientów roszczeń z tytułu:

– wypadków komunikacyjnych (dochodzenie roszczeń z umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone ruchem posiadanego pojazdu, auto-casco)

– wypadków powodujących uszkodzenie ciała, śmierć osoby bliskiej

– wypadków w środkach komunikacji

– wypadków przy pracy

– błędów medycznych

– wypadków w rolnictwie

– wszelkich innych spraw odszkodowawczych

Kancelaria sporządza także odwołania od decyzji ubezpieczycieli na etapie przedsądowym.

608 535 378

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2016