Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju sprawy, wartości dochodzonego roszczenia, stopnia jej skomplikowania, etapu na jakim sprawa się znajduje oraz nakładu pracy. Wysokość każdego wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem. W przypadku stałej obsługi prawnej sporządzana jest umowa ryczałtowa.

Honorarium może być ustalone w jednym z poniższych wariantów:

Wynagrodzenie ryczałtowe – jest to stała kwota płatna miesięczne za obsługę prawną. Wariant zalecany dla przedsiębiorców. W przypadku stałej obsługi prawnej sporządzana jest umowa ryczałtowa. Bez względu na ilość powierzonych spraw Kancelaria nie pobiera dodatkowych opłat od Klienta.

Wynagrodzenie od konkretnej sprawy – kwota ustalana jest indywidualnie z Klientem i zależy od wartości przedmiotu sporu, skomplikowania sprawy, nakładu pracy oraz przewidywanego czasu prowadzenia sprawy.

Wynagrodzenie godzinowe – koszt usługi zależny jest od ilości czasu poświęconego na daną sprawę. Wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o zestawienie liczby przepracowanych godzin, wraz z wykazem dokonanych czynności.

Wynagrodzenie za zleconą czynność – wynagrodzenie pobierane jest z osobna za każdą czynność wykonaną w danej sprawie np. koszt za jedną rozprawę, koszt za jedno pismo, koszt za poradę prawną. Klient rozlicza się każdorazowo po wykonaniu pojedynczej czynność w danej sprawie.

Wynagrodzenie za sukces – ta forma wynagrodzenia składa się z dwóch części, stałej kwoty odpowiednio obniżonej do wysokości drugiej składowej czyli premii za wygranie sprawy.

Wynagrodzenie za reprezentację przed sądami i organami administracji – pobiera się oddzielnie za każdą rozprawę, kwota wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz etapu na jakim sprawa się znajduje. Zasady ustalania i wysokość wynagrodzenia radców prawnych przed organami sprawiedliwości reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielanej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r.

Istnieje także możliwość ustalenie wynagrodzenie w sposób mieszany.

608 535 378

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2016